คำร้อง: นายมนตรี ตราโมท  
       ทินกรเจิดแจ่มแฉล่มศรี เกิดแสงแดดแผดมาสู่ร่างนี้
เผามาลีโรยเหงาเหี่ยวเฉาไป อากาศร้อนอบอ้าวผะผ่าวผิว
ไล่ลมพริ้วมาไวคลายร้อนได้ พระพายหยุดสุดร้อนร้อนฤทัย
 ต้องอาศัยโบกพัดกระพือลม  
       วิชนีที่ช่วยให้โรยรื่น เย็นฉ่ำชื่นชุ่มในฤทัยสม
ถึงเวลาหน้าร้อนร้อนระงม เชิญมาชมรำพัดให้เย็นใจเอย

       เป็นระบำชุดหนึ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ โดยใช้ทำนองเพลงจีนดาวดวงเดียว ซึ่งเป็นเพลงที่มีอยู่ มาประดิษฐ์เป็นท่ารำ โดยผู้แสดงจะแต่งกายแบบนาวใน ในมือถือพัดมีด้ามประกอบการรำ ผู้ประพันธ์เนื้อร้องคือ อาจารย์มนตรี ตราโมท ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย ของกรมศิลปากร