ในพ.ศ. 2509 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นครั้งแรก ทางจังหวัดจึงจัดการฟ้อนไตถวาย ซึ่งคิดท่าฟ้อนโดยอาจารย์แก้ว ทองเขียว และคุณแม่ละหยิ่น ทองเขียว ได้ผสมผสานท่ารำของไทย พม่า และไทยใหญ่เข้าด้วยกันแล้วประกอบเพลงไทยใหญ่ นับแต่นั้นเป็นต้นมาการฟ้อนไตจึงเป็นการฟ้อนประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน