ระบำแขกเป็นลีลาร่ายรำแบบนาฏศิลป์อินเดีย ซึ่งอาจารย์จาตุรงค์ มนตรีศาสตร์ ได้ศึกษา และนำมาเผยแพร่ ส่วนการรำชุดนี้ได้ประยุกต์มาจากท่ารำแม่บทของนาฏศิลป์อินเดีย