เป็นระบำชุดหนึ่งที่มาจากบทละครเรื่อง "อานุภาพพ่อขุนรามคำแหง" ซึ่งประพันธ์โดย ฯพณฯ พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ เมื่อปี พ.ศ. 2497 โดยเนื้อร้องจะเป็นการกล่าวปลุกใจให้คนไทยมีความรักชาติ สมัครสมานสามัคคี นิยมนำมาเป็นการแสดงชุดเบ็ดเตล็ดสำหรับรำโดยทั่วไป


คำร้อง: พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
อธิษฐานเอย สองมือจับพาน ประดับพวงพุทธชาติ
ขอกุศลผลบุญ จงมีแต่ผู้ทำคุณ ประโยชน์ไว้ในชาติ
อย่ามีใครคิดร้าย มุ่งทำลายชาติไทย ขอให้ทุกคนสนใจ ห่วงใยประเทศชาติ
ให้ไทยเรานี้ มีความสามารถ ช่วยตัวช่วยชาติ ทำให้ไทยเป็นเมืองทอง
อธิษฐานเอย สองมือจับพาน ประดับพวงผกากรอง
ขอไทยรักไทย ร่วมเป็นมิตรมั่นใจ คือไทยเป็นพี่น้อง
อย่ามีการยุแยก อย่าทำให้แตกร้าวฉาน ขอให้ช่วยกันสมาน เพื่อนไทยทั้งผอง
มุ่งสามัคคี เหมือนพี่เหมือนน้อง กลมเกลียวเกี่ยวข้อง รักกันทั่วทุกคน