คำร้อง: นายแก้ว จากดอกสร้อยสุภาษิต
       กาเอ๋ย กาดำ รู้จำรู้จักรักเพื่อน
ได้เหยื่อเผื่อแผ่ไม่แชเชือน รีบเตือนพวกพ้องร้องเรียกมา
เกลื่อนกลุ้มรุมล้อมพร้อมพรัก น่ารักน้ำใจกระไรหนา
การเผื่อแผ่แน่ะพ่อหนูจงดูกา มันโอบอารีรักมันโอบอารีรัก ดีนักเอย

       เป็นการแสดงโดยใช้ทำนองเพลงจีนขิมเล็ก ซึ่งแต่งขึ้นโดยพระประดิษฐ์ไพเราะ(มี ดุริยางกูร) เนื้อร้องแต่งโดย นายแก้ว จากดอกสร้อยสุภาษิต ความเด่นของการแสดงชุดนี้อยู่ที่ท่ารำ เช่น ท่าเต้นเสาในลีลานาฏศิลป์โขนผสมกับท่ากางปีกของกา และเป็นท่าตีตามบทร้อง สามารถนำไปใช้แสดงได้ทุกโอกาสโดยไม่จำกัดจำนวนผู้แสดง