เป็นการแสดงโดยใช้ทำนองเพลงลาวดำเนินทราย ซึ่งมีมาแต่ดั้งเดิม และได้รับการปรับปรุงมาหลายครั้ง ท่ารำเป็นท่าใช้จังหวะการก้าวเท้า ยืดยุบ ห่มเข่า เน้นการแปรแถวเป็นรูปลักษณ์ต่าง ๆ เหมาะสำหรับผู้เริ่มฝึกหัดรำ สามารถแสดงได้โดยไม่จำกัดจำนวนผู้แสดง