เป็นการแสดงโดยใช้ทำนองเพลงแสนคำนึง มาประดิษฐ์ขึ้นใหม่ให้เข้ากับการแสดงระบำชุดนี้ โดยจะเป็นการแสดงเครื่องแต่งกายของชุดไทยแบบต่าง ๆ ด้วยลีลาท่ารำง่าย ๆ เหมาะสำหรับเด็กและผู้เริ่มฝึกหัดรำ ท่ารำจะก้าวเท้าเดินตามจังหวะของเสียงเพลง