เป็นการประยุกต์ท่าทางลีลาการร่ายรำ จากการแสดงหนูน้อยชุดไทย ให้มีความเหมาะสมกับวัยผู้แสดง โดยสามารถใช้ชุดไทยแบบต่างๆในการแสดงได้