คำร้อง: นายมนตรี ตราโมท
       อันสมเด็จพระมหากษัตริย์ราช เป็นขวัญชาติธงชัยของไทยผอง
ชื่นหฤทัย เรามีธงชัยขวัญใจชาติเอย (ซ้ำ)
เป็นฉัตรแก้วกั้นเกศประเทศครอง ทรงปกป้องประชาราษฏร์ ให้ร่ม
ชื่นพระคุณ ด้วยทรงการุณไทยอุ่นอกเอย (ซ้ำ)
ควรเคารพอพภิวันทน์มั่นในจิต เชิดชูชิดพระคุณไว้สูงเด่น
มั่นดวงใจ เทิดพระคุณไว้เหนือใดอื่นเอย (ซ้ำ)
ร่วมจงรักภักดีมิวายเว้น ให้สมเป็นชายชาติรักราชเอย
มั่นภักดี ในบาทธุลีไม่มีเปลี่ยนเอย (ซ้ำ)

       เป็นการแสดงที่มักจัดขึ้นเนื่องในวันเฉลิมฉลอง หรือสมโภชต่าง ๆ อาจารย์มนตรี ตราโมท เป็นผู้แต่งทำนองเพลงขึ้น มีลีลาท่าทางการร่ายรำโดยเป็นการรำตีตามบทร้อง ความสวยงามอยู่ที่เพลงอันไพเราะ ท่ารำที่กลมกลืน ตลอดจนเครื่องแต่งกายที่สวยงาม