พม่ารำขวานพวกชาวบ้านตีกลอง (ซ้ำ) ฟัง ๆ เสียงมันดังเทิ่งบอง (ซ้ำ)
เสียงปี่เสียงกลองสลับกันไป พวกเราอย่าช้าลุกขึ้นมาไว ๆ
ออกร่ายรำไปตามพี่หม่องรำ พี่หม่องจะรำทำท่าพม่าเอย

       เป็นการแสดงที่เป็นบทประพันธ์เดิม มีการแทรกสำเนียงพม่าเข้ากับเนื้อร้อง เพื่อให้คงลักษณะของทำนองเพลงเก่าไว้ ท่ารำถูกประยุกต์ขึ้นเพื่อให้ผู้เริ่มฝึกหัดรำ มีท่วงทำนองที่สนุกสนาน เหมาะกับงานรื่นเริงเป็นอย่างยิ่ง