เป็นการแสดงเพลงอาวุธ จะปรากฏในละครเรื่องราชาธิราชตอน สมิงพระราม ต่อสู้ด้วยเพลงทวนกับกามมณี ทหารเอกของพระเจ้ากรุงจีน สำหรับการแสดงชุดนี้ถูกประยุกต์ขึ้นเพื่อแสดงฝีมือการประลองยุทธ์ ด้วยเพลงทวนของทหารจีน ปกติการต่อสู้ด้วยเพลงทวนนั้นจะมีชื่อเรียกท่าแต่ละขั้นของการต่อสู้ ดังนี้
  • ท่าสรรเสริญ หมายถึงการยกย่องครูอาจารย์
  • ท่าปัดเกล้า ท่าโคมสามใบ ท่านาคเกี้ยว ท่าชิงคลอง
  • ท่าปลอกช้าง หมายถึง ท่าที่ใช้ด้ามทวนแทงซอกคอของฝ่ายตรงข้าม อันเป็นท่าสุดท้ายหมายถึงฝ่ายหนึ่งต้องพ่ายแพ้ เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงนี้คือเพลงจีนฮ่อแฮ่