เป็นการรำโคมใช้ผู้แสดงเป็นชายล้วน เดิมเป็นการแสดงในราชสำนัก โดยถือโคมร่ายรำไปตามจังหวะของท่วงทำนองเพลงพญาเดิน แปรแถวเป็นรูปลักษณ์ต่าง ๆ การแสดงชุดนี้ได้ประยุกต์ท่ารำ และวิธีการแสดงให้ง่ายเข้า เหมาะกับนักเรียนชายนำมาใช้แสดงในโอกาสต่าง ๆ