เป็นระบำที่นำเอาเอกลักษณ์จากนานาชาติ เพื่อนบ้านของไทย มาประกอบกันเป็นท่ารำขึ้น โดยท่ารำดัดแปลงมาจากการแสดงของ ประเทศ ญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย วัตถุประสงค์ของการแสดงชุดนี้ เพื่อให้ผู้ชมได้รู้จักท่วงทำนองเพลง และวัฒนธรรมการแต่งกาย ของประเทศเพื่อนบ้าน