ระบำโบราณคดี ถือเป็นระบำมาตฐาน ในจังหวะและท่ารำที่ตายตัว ซึ่งตามประเพณีจะไม่แก้ไข และดัดแปลงด้วยความเคารพในปรมาจารย์ผู้ค้นคิดประดิษฐ์ขึ้น แต่ในระบำโบราณคดีเมดเล่ย์เป็นการผสมผสาน ระหว่างโบราณคดีทั้ง 5 แบบเข้าด้วยกัน จึงจำเป็นต้องประยุกต์ท่ารำเพื่อให้กลมกลืนกัน ด้วยประเพณีที่กล่าวมา การประยุกต์เพื่อนำไปใช้แสดงจึงต้องมีการขอขมาไหว้ครูทุกครั้งที่จะนำไปแสดง ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงในชุดนี้ ใช้เพลงช้าของทวาราวดี เพลงเร็วศรีวิชัย เพลงลพบุรีเพลงเชียงแสน และเพลงเร็วในสมัยสุโขทัย