เป็นการร่ายรำของชาวมอญ สำหรับใช้ในงานพิธีศพ ผู้แสดงจะแต่งเครื่องอาภรณ์ ตามแบบฉบับของมอญ ท่ารำจะเป็นแบบมอญสมัยโบราณ ลักษณะเด่นของระบำชุดนี้ อยู่ที่การเคลื่อนไหว ร่ายรำด้วยความอ่อนช้อย นุ่มนวล และโดยมากมักจะใช้ผู้แสดงที่เป็นสาวประเภทสอง