เป็นการแสดงชุดหนึ่งในโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนพาลีสอนน้อง อาจารย์มนตรี ตราโมท เป็นผู้แต่งทำนองเพลง ความหมายแสดงถึงความเบิกบานสำราญใจของทรพา และบริวารกาสร ซึ่งออกมาโลดเล่นเต้นตามชั้นเชิงลีลาของนาฏศิลป์ โดยคุณหญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี เป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำ