สาวสุรางค์นางสนม บังคมบรมบาทราษฏร์ร่มเกล้า
เมื่ออรโฉมโน้มสรวงสาว ทุกค้ำเช้าสาวรักสาวจึงเฝ้า
ใฝ่สนองพระคุณเอย ฉอ้อนโอดแอ่ว ฉอ้อนโอดแอ่ว
รักแก้วก้องโลก แสนสวยสะคราญ
สังหารแสนโศก ต่างแสนวิโยคยวนใจ
สร่างโศกสร่างเศร้า สร่างเหงาหฤทัย
เพราะว่าโฉมท่านไท้ เชิดฉินชื่นเชียงเอย
ชื่นแสนชื่นชื่นชวนเสน่หา ชื่นชีวาโฉมมหาราชท้าว
เสน่ห์สนองพร้องตัวบาทเจ้า ระบือลือเลื่องกระเดื่องแดนด้าว
โฉมพระงามอะคร้าว เวงเวียงเอย  

       เป็นระบำที่สวยงามอีกชุดหนึ่งในละครเรื่องพระลอ ที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ได้ทรงนิพนธ์ขึ้น ท่ารำที่แสดงเป็นท่ารำเฉพาะของบทร้อง