คำร้อง: จากบทชมครุฑ ในละครเรื่องอุณรุท
       ครุฑเอยครุฑทรง ควรอาสน์คู่องค์องค์พระทรงศิลป์
เผ่นผงาดผาดผยองเผยอบิน สะท้านดินสะเทื้อนดงพงไพร
ลอยลิ่วปลิวโพยมพยับคลุ้ม เมฆเกลื่อนหมอกกลุ้มอุทัยไข
ถีบราถาร่อนมาไวไว ข้ามไพรเขตพฤกษ์คิรินทร์
พันแดนแผ่นดินถิ่นมนุษย์ โบยรีบบินรุดไม่หยุดหย่อน
นาทีหนึ่งเที่ยวทั่วรอบ สุดขอบสิ้นเขตไพศาล
จบทั่วแคว้นจังหวัดจักรวาล แสวงมุ่งกรุงพารพาณา

       เป็นระบำที่ปรับปรุงมาจากบทร้องที่เป็นบทชมครุฑ ในละครเรื่อง อุณรุท พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 ทำนองเพลงระบำครุฑนี้ เป็นทำนองเพลงของเก่า ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ชื่อเพลงตุ้งติ้ง ในการแสดงที่สวยงามชุดนี้ เป็นการเลียนแบบท่าทาง กริยา ของพญาครุฑ ซึ่งเป็นพาหนะของพระนารายณ์