เป็นระบำตอนหนึ่งในเรื่องพระอภัยมณี ตอนที่กล่าวถึงนางยักษ์พันธุรัตน์และบริวารมาประดิษฐ์เป็นระบำกราวนางยักษ์ขึ้น ด้วยท่าทาง ตามแบบฉบับของนาฏศิลป์โขนยักษ์ จุดเด่นอยู่ที่ท่ารำอันน่าเกรงขามและความสง่าของนางยักษ์ ประกอบกับเสียงเพลงที่ระทึกใจ เร้าใจ