คำร้อง: นายมนตรี ตราโมท
        ตะเพียนทองล่องลอยมาคราครั่ง กระโห้ดำว่ายแหวกชลาลัย
ปลาเทโพปลาสวายเรียงรายไป เนื้ออ่อนว่ายโลดเล่นวารี
ปลาสร้อยล่องมาเป็นเหล่า พอปลาเคล้าฮุบจับก็ลับหนี
ปลาแรดมีเขา เหล่าปลาบู่ ปลาเสือพ่นน้ำเป็นฟองฟู
ปลากรายว่ายหมู่เวียนมา ด้วยเวทพระสังข์จังงังจิต
ไม่เบี่ยงบิดว่ายรี่เข้ามาหา เป็นหมู่เอนกนันต์เหล่าพันปลา
วนอยู่หน้าที่นั่งพระสังข์ทอง  

       เป็นระบำที่ประดิษฐ์ขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2497 สำหรับประกอบการแสดงละครนอก เรื่องสังข์ทอง ตอนเลือกคู่หาปลา เพลงในระบำชุดนี้คือเพลง ฟองน้ำ ซึ่งเป็นเพลงประเภท เพลงฉิ่งโบราณ ผู้แต่งบทร้อง คือ ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนีย์