การแสดงชุดนี้ ใช้เพลงลาวเสี่ยงเทียน ลาวดำเนินทราย ฟ้อนมาลัย รัวดึกดำบรรพ์ โดยผู้แสดงจะถือโคมบัว แปรแถวเป็นรูปลักษณ์ต่าง ๆ ตามท่วงทำนองของเพลง เพลงโคมบัวอวยพรนี้ เหมาะสำหรับนำไปใช้จัดแสดงซึ่งเป็นสนามกลางแจ้ง เพราะสามารถใช้ผู้รำได้เป็นจำนวนมาก จุดเด่นอยู่ที่ตอนท้ายของการแสดง ช่วงเพลงรัวดึกดำบรรพ์ โดยจะมีการดับเทียนและโปรยดอกไม้ออกจากโคมบัว