เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก เป็นเสียงเรียกของลิง
ลิงมันไม่อยู่นิ่ง มันชอบวิ่งกระโดดไปมา
เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก เป็นเสียงเรียกของลิง
ลิงมันไม่อยู่นิ่ง มันชอบวิ่งกลิ้งไป กลิ้งมา
เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก มันร้องเรียกพวกมา
ครั้นพอถึงเวลา ก็ออกหาผลไม้กิน


       การแสดงชุดนี้เนื้อร้องจากบทประพันธ์ของเก่า นำมาเรียบเรียงใหม่ เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกหัดเต้น และมีความรู้ในศิลปแขนงนี้ โดยใช้ท่าทางมาตรฐานการฝึกหัดตัวลิงในการแสดงโขน