คำร้อง: นายมนตรี ตราโมท
       ศศิธรจรแจ่มกระจ่างฟ้า ฉายนภาผ่องจรัสรัศมี
เป็นประทีปส่องหล้ายามราตรี รื่นฤดี (น้อ) ของเราชาวโลก
       (สร้อย) อ้าดวงรัชนี สาดส่องรังสีเสาวภา
ชาวโลกสำราญบานอุรา ชมแสงจันทรางามเอย
ทุกชั้นพันธุ์เผ่า จันทร์เจ้าส่องไป ทั่วถึงเอย
เหมือนน้ำใจครู น้ำใจครู ครูผู้อารี (น้อ)
เมตตาปรานี แก่ศิษย์บ่มีเอียงเอย

       บทประพันธ์โดย อาจารย์มนตรี ตราโมท ใช้ทำนองเพลงลาวดำเนินทราย ท่าที่รำจะเป็นการตีท่าตามบทร้อง ซึ่งกลมกลืนไปกับท่วงทำนองของเพลงที่ไพเราะ เนื้อหาของเพลงกล่าวถึง ดวงจันทร์ซึ่งส่องแสงสว่างแก่ชาวโลกในยามค่ำคืน ดวงจันทร์เปรียบเหมือนครูซึ่งส่องแสงให้ความสว่างแก่ศิษย์ คือชาวโลก ฉะนั้นการแสดงชุดนี้ ตัวเอกคือครูเปรียบเสมือนดวงจันทร์จะสีเหลือง ศิษย์คือชาวโลกจะสีม่วง