สีนวลสวยชวนมองชม แต่งตัวงามสมสมเป็นเด็กไทย
เสื้อคอกระเช้าขลิบขาวลูกไม้ ซ่อนเสื้อชายไว้ในโจงกระเบน
สวยเอยสวยงามยามกราย ส่ายกรรำร่ายพริ้มพรายเพียงเพ็ญ
แช่มช้อยตรึงใจ ผู้ใดแลเห็น รำไทยสวยเด่นสมเป็นศิลปะไทย

 (ซ้ำ 3 รอบ)

       กรีดมือขวาซ้าย เยื้องย้ายกรายรำ สวยสมคมขำ เนื้อนำคำชม
ท่ารำอ่อนช้อย ชวนคล้อยอารมณ์ ช่วยกันนิยม ชื่นชมศิลปะไทย

 (ซ้ำ 3 รอบ)


       ประพันธ์โดย "เหมือนฝัน" ใช้เพลงสีนวลออกเพลงเร็ว เป็นการร้องแบบเนื้อเต็ม คือบรรจุเนื้อร้องให้เต็มตามทำนองดนตรี ผู้ประดิษฐ์การแสดงนี้ขึ้น ก็เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความภาคภูมิใจในชุดไทยคอกระเช้าโจงกระเบน ท่ารำที่ใช้เป็นท่าตีตามบทร้อง