หนึ่งสุรางค์นางในเหล่าเจ้านคร ร่างอรชรแน่งน้อยบังอรฟ้อนกายร่ายรำ
ร่ายรำเทียนเวียนระรื่นสดชื่นดูงามขำ งามเลิศล้ำแสงเทียนยามเพียรเวียนร่าย
ดุจดังน้ำเพชรสว่างพร่างแพรวพราย ดังดาวกระจายงดงามวิไล สวยในนภา

       เป็นบทประพันธ์ของเก่า โดยใช้เพลงแขกหนังซึ่งถือเป็นการแสดงที่อ่อนช้อยสวยงามด้วยการผสมผสานท่ารำ แบบชวาและท่านาฏศิลป์ของไทย ท่าการร่ายรำ เหมาะสำหรับใช้แสดงในโอกาสต้อนรับมิตรประเทศเพื่อนบ้าน การแต่งกาย มีลักษณะเป็นแบบมลายู