ทิศแปดทิศ ขอให้คิดจำให้เคยชิน
อุดรตรงข้ามทักษิณ บูรพาประจิมจำไว้
อีสานตรงข้ามหรดี ท่องอีกทีจำให้ขึ้นใจ
พายัพนั้นอยู่ทางไหน ตรงข้ามไปคืออาคเนย์

       การแสดงชุดนี้ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อประกอบกับบทประพันธ์ของเก่า ซึ่งมีคุณค่าทางวรรณศิลป์ที่ควรจดจำให้ติดปาก ในการใช้คำศัพท์เรียกทิศต่าง ๆ ทั้งแปดคือ อุดร , ทักษิณ , ประจิม , บูรพา, พายัพ , อีสาน , อาคเนย์ และหรดี โดยชุดที่แสดงจะแต่งกายเป็นลักษณะประจำท้องถิ่นของทิศนั้น ๆ เพลงที่ใช้คือเพลงสร้อยลาว โดยท่ารำเป็นท่าง่าย ๆ เหมาะสำหรับผู้เริ่มฝึกรำ