เห็นวัวควายกลางนา กลางนาน่าสนุก
มันเดินบุกโคลนไป ไม่เหลียวหลัง ฮึย ๆๆๆ
ชาวนาเดินนำหน้า นำหน้า พะว้า พะวัง
หอบห่อข้าวพะรุงพะรัง ไปทำนา ฮึย ๆๆๆ

(ซ้ำ 2 รอบ)


       เป็นท่ารำที่สนุกสนานอีกชุดหนึ่ง ตามจังหวะท่วงทำนองเพลงเขมรไล่ควาย ซึ่งแต่งขึ้นครั้งแรกโดยหม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ เพื่อประกอบการแสดงละครคณะหลวงนฤมิตร เพลงนี้เหมาะสำหรับนำมาจัดแสดงกับนักเรียนในชั้นอนุบาลและชั้นประถม