บัวไสววอนไหว้ในถิ่นกลาง เอื้องฟ้านางเทิดไว้ในแดนเหนือ
เหลืองดอกคูณอีสานทูลจงจุนเจือ ลั่นทมเรื่อเหลืองขาวชาวใต้เอย

       การแสดงชุดนี้กล่าวถึงดอกไม้อันเป็นสัญลักษณ์ประจำภาคทั้ง 4 คือดอกบัว ของภาคกลาง , ดอกเอื้องของภาคเหนือ , ดอกคูณของภาคอีสาน และดอกลั่นทมของภาคใต้ ซึ่งเป็นจินตนาการจากการประพันธ์เพลงของพันตรีศราวุธ มาจุฬา