คำร้อง: นายทัด เปรียญแต่ง
       อายุเยาวเรศรุ่นเจริญศรี ดรุณีเด็กไทยใจกล้าหาญ
กริยามารยาทงามตระการ วาจาอ่อนหวานสำราญรมย์
       แต่งกายสวยสดหมดมลทิน เอกลักษณ์ไทยถิ่นยืนยง
โจงกระเบนคอกระเช้าเจ้าชื่นชม ชวนนิยมมาแต่เบื้องบรรพกาล

       วัฒนธรรมการแต่งกายของคนไทยนั้น มีความวิจิตรสวยงามมาช้านานแล้ว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมให้เด็กได้เกิดความภาคภูมิใจ ในการแต่งกายชุดไทย จึงได้มีการประดิษฐ์การแสดงชุดดรุณีโจงกระเบนนี้ขึ้น โดยมีท่ารำเป็นท่าตีบทตามบทร้อง โดยใช้สีนวลออกเพลงเร็ว ร้องแบบเนื้อเต็ม คือการบรรจุเนื้อร้องให้เต็มตามทำนองของดนตรี มาประกอบการรำ เพลงดรุณีโจงกระเบนนี้แต่งโดย อาจารย์ไตรภพ สุนทรหุต