เป็นการแสดงที่สะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวเมืองดานังในประเทศเวียดนาม เมื่อศิลปินไทยได้เดินทางไปพบเห็นสาวงามชาวเมืองดานังสวมใส่หมวกที่มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์ จึงเกิดจินตนาการนำมาดัดแปลงประดิษฐ์เป็นการแสดงชุดนี้ขึ้น