การแสดงชุดนี้เป็นคติสอนใจให้รู้จักว่า ผู้ที่ทำงานอย่างหนักในเบื้องต้น ย่อมจะได้รับความสุขและความสบายในภายหลัง ระบำชุดนี้ เป็นฉากฝันของชาวประมงที่มีความสุขในการไปทอดแหจับปลามาได้อย่างมากมาย โดยใช้เพลงญวนทอดแห การแต่งกาย แต่งกายให้สวยงามตามแบบญวนและเพราะเป็นฉากในความฝัน จึงไม่นิยมแต่งชุดชาวประมง