คำร้อง: จากบทละคร เรื่องเงาะป่า
       เงาะน้อยเงาะใหญ่ไปคึกคึก อึกทึกเลื่อนลั่นสนั่นป่า
เต้นโลดลากเลือกเกลือกตา ตบขาเขย่งเก็งกอย
จั๊บจั๊บปังปังประดังเสียง ดังแผ่นดินจะเอียงทรุดด้อย
กวัดแกว่งบอเลาเป่าลูกลอย ถูกนกตกผลอยแย่งกันพรู
ตีกลองปะตุงตุ้งตุ้งผลง อิแนะส่งเสียงเพราะเสนาะหู
ค่างลิงยิงฟันหูชันชู ตุ่นอ้นอุดอู้ลงอยู่โพรง
ระมาดเม่นหมูหมีเที่ยวหนีเร้น เลียงผาโจนเผ่นไหล่ผาโหยง
ควายเถื่อนถึกกระทิงวิ่งตะโพง เสือโคร่งโดดผับไปลับตา

       เป็นการแสดงที่ประดิษฐ์ขึ้น โดยใช้เพลงกราวซึ่งเป็นเพลงหน้าพาทย์ประกอบ ท่วงทีลีลาการเต้นแต่เดิมเป็นการเต้นตามแบบนาฏศิลป์โขน ตีตามบทร้อง เช่น การกระโดดโลดเต้นของหมู่เงาะใหญ่น้อยตามบทร้อง "เงาะน้อยเงาะใหญ่ไปคึกคัก อึกทึกเลื่อนลั่นสนั่นป่า ..." ในละครเรื่องเงาะป่า ซึ่ง เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพลงกราวเงาะตามบทร้องนี้ ใช้ทำนองเพลงกราวนอก กราวเงาะในชุดนี้ท่ารำถูกประยุกต์ขึ้นเพื่อให้เหมาะกับวัยของผู้แสดง ซึ่งท่ารำนี้ สามารถใช้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการรำและเต้นกราวเงาะ ในท่าที่ยากขึ้นได้