คำร้อง: ถนอม นาควัชระ
       อันเพลงไทยใช่จะไร้ในคุณค่า หรือด้อยกว่าเขาอื่นนั้นหาไม่
เพลงของเราก็เสนาะเพราะจับใจ ทั้งยังเป็นสมบัติไทยสืบเนื่องมา
(สร้อย) โอ้เจ้าดอกจำปาของข้าเอ๋ย สีสวยกระไรเลยกลิ่นหอมชวนเชยรื่นนาสา
ตามสายพระพายพัดมา หอมกลิ่นจำปาไม่แพ้บุปผาของใครเอย

เรามีชาติ ถ้าขาดวัฒนธรรม สิ่งประจำสำหรับชาติเสียแล้วหนา
ใช่ว่าไทยจะอยู่ได้ในโลกา อย่าลืมคิดพิจารณาดูให้ดี
อันชาติไทยต้องไม่กลายไปเป็นอื่น ไทยต้องยั่งยืน
ไทยต้องชมชื่นนิยมไทย ร่วมชีวิต ร่วมจิตใจ
ร่วมกันใช้ของไทย อย่าเห็นของใครดีกว่าเอย


       ประพันธ์โดยนายถนอม นาควัชระ ใช้ทำนองเพลงแขกสาหร่าย ผู้แสดงจะตีท่ารำตามเนื้อเพลง จุดเด่นของระบำชุดนี้ อยู่ที่เพลงไทยอันไพเราะ กับท่ารำที่แสดงถึงเครื่องดนตรี ระบำชุดนี้ ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนรักเพลงไทย การแต่งกายสามารถแต่งชุดไทยได้หลายแบบ