คำร้อง: พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นพิชัยมหินทโรดม
       โอ้ละหนอดวงเดือนเอย พี่มาเว้ารักเจ้าสาวคำดวง
โอ้ดึกแล้วหนอพี่ขอลาล่วง อกพี่เป็นห่วงรักเจ้าดวงเดือนเอย
       ขอลาแล้วเจ้าแก้วโกสุม พี่นี้รักเจ้าหนอขวัญตาเรียม
จะหาไหนมาเทียมโอ้เจ้าดวงเดือนเอย จะหาไหนมาเทียมโอ้เจ้าดวงเดือนเอย
       หอมกลิ่นเกสรเกสรดอกไม้ หอมกลิ่นคล้ายคล้ายเจ้าสูเรียมเอย
หอมกลิ่นกรุ่นครันหอมนั้นยังบ่เลย เนื้อหอมทรามเชยเอยเราละหนอ
       โอ้ละหนอนวลตาเอย พี่นี้รักแสนรักดังดวงใจ
โอ้เป็นกรรมต้องจำจากไป อกพี่อาลัยเจ้าดวงเดือนเอย
       เห็นเดือนแรมเริศร้างเวหา พี่เบิ่งดูฟ้า (ละหนอ) เห็นมืดมน
พี่ทนทุกข์ทุกข์ทนเจ้าดวงเดือนเอย ทนทุกข์ทุกข์ทนโอ้เจ้าดวงเดือนเอย
       เสียงไก่ขันขานมันหวานเจื้อยแจ้ว ช่างหวานสุดแล้วหวานแจ้วเจื้อยเอย
ถึงจะหวานเสนาะหวานเพราะกระไรเลย บ่เหมือนทรามเชยเราละเหนอ

       เป็นการแสดงที่มีลักษณะการเกี้ยวพาราสีของชายหนุ่มหญิงสาว เพลงที่ใช้เป็นเพลงอัตราจังหวะ 2 ชั้น สำเนียงลาว ทรงพระนิพนธ์คำร้อง และทำนองโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิชัยมหินทโรดม ผู้ประดิษฐ์ลีลาท่ารำ คือ คุณหญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนีย์