คำร้อง: สุดา บุษปฤกษ์
       ปราโมทย์แสน ดังอัปสรอมรแมนแดนสวรรค์
ยินกฤดาภินิหารมหัศจรรย์ เกียรติไทยลือลั่นเรืองรูจี
       ต่างเต็มตื้นชื่นชมโสมนัส โอษฐ์เอื้อนอรรถอวยพรสุนทรศรี
แจ้วจำเรียงเสียงเพลงสดุดี ดนตรีรี่เรื่อยประโคมประโลมลาน
       แล้วลีลาศเริงรำระบำร่าย กรกรีดกรายโปรยมาลีสีประสาน
พรมน้ำทิพย์ปรุงปนสุคนธาร จักรวาลฉ่ำชื่นรื่นรมย์ครัน

       เป็นการแสดงชุดหนึ่งที่นำมาจากละครเรื่อง "เกียรติศักดิ์ทหารไทย" บทร้องกล่าวถึงเทพบุตร นางฟ้า เมื่อทราบถึงกฤดาภินิหารของชาติไทย จึงเกิดความชื่นชมโสมนัส ชวนกันจัดระบำโปรยปรายดอกไม้อวยพรให้เมืองไทย การแสดงชุดนี้จะมีท่ารำที่เป็นแบบแผนในลีลานาฏศิลป์แบบดั้งเดิม แต่จะมีคำร้อง และการเอื้อนทำนองเพลงที่เป็นแบบสมัยใหม่ คือ จะไม่ร้องเอื้อนมาก