คำร้อง: การแสดงเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทุก
- ทำนองเพลง ชมตลาด -
      เทพพนมปฐมพรหมสี่หน้า สอดสร้อยมาลาเฉิดฉิน
ทั้งกวางเดินดงหงส์บิน กินรีเลียบถ้ำอำไพ
อีกช้านางนอนภมรเคล้า แขกเต้าผาลาเพียงไหล่
เมขลาโยนแก้วแววไว มยุเรศฟ้อนในนภาพร
ยอดตองต้องลมพรหมนิมิต อีกพิสมัยเรียงหมอน
ย้ายท่ามัจฉาชมสาคร พระสี่กรขว้างจักรฤทธิรงค์

       เป็นการแสดงที่คัดตัดตอนมาจากละครใน เรื่อง รามเกียรติ์ ภาคสวรรค์ ตอนนารายณ์ปราบนนทุก การแสดงชุดนี้ยังนิยมนำมาเป็นการแสดงเบ็ดเตล็ด เพราะเป็นการแสดงที่รำอวดฝีมือ นอกจากนี้ยังเป็นการรำพื้นฐาน สำหรับผู้เรียนทางนาฏศิลป์อีกชุดหนึ่ง เพลงที่ใช้เป็นทำนองเพลงชมตลาด การแต่งกายแต่งแบบยืนเครื่อง ผู้แสดงรำพระนางคู่หรือหมู่ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป