รัตนคูหากายสิทธิ์ ล้วนวิจิตรเบญจรัตน์จรัสฉาย
แสงมณีสีวามอร่ามพราย เป็นเลื่อมลายแลสลับระยับตา
       อันเพชรดีสีขาวรุ้งพราวเพริศ สุดประเสริฐแสงสีวิเลขา
ใครประดับเพชรดีมีราคา เรืองเดชานุภาพด้วยดวงมณี
       ทับทิมแท้แลดูแดงอร่าม แสงแวววามแจ่มจรัสรัศมี
กำจัดปวงโรคาพยาธี พูนทวีสินทรัพย์นับอนันต์
       มรกตสดขจีสีเขียวขำ แสนงามล้ำเลอเลิศประเสริฐสรรค์
ประดับกันเขี้ยวงาสารพัน คุ้มภยันตรายถ้วนมวลพารา
       อัญมณีสีเหลืองเรืองวิรุศ นี่คือบุศราคัมเลิศล้ำค่า
เป็นอาภรณ์พูลสวัสดิ์วัฒนา ชมม์พรรษายืนดำรงคงนิรันดร์
       นิลกาฬน้ำเงินก่ำล้ำหมอกเมฆ รุจิเรศรุ่งโรจน์โชติอร่าม
อำนวยสรรค์สุขารมย์อภิราม สิ่งดีงามหลามหลั่งสะพรั่งมา

       เป็นระบำที่ใช้ทำนองเพลงสุรินทราหู และเป็นการตัดตอนย่อลงมาจากระบำนพรัตน์ เหลือเพียงอัญมณี 5 ชนิด.คือ เพชร ทับทิม มรกต บุศราคัม และไพลิน ทั้งนี้เพื่อให้สั้นกระชับเหมาะสมกับเวลาที่จะใช้ในการแสดง โดยเฉพาะในงานอวยพร งานมงคลต่าง ๆ