(ญ) เป็นผู้หญิงแท้จริงแสนลำบาก (ช) เป็นผู้ชายยิ่งยากกว่าหลายเท่า
(ญ) หญิงต้องเตรียมกายามาแต่เยาว์ (ช) ชายต้องเฝ้าวิงวอนให้หล่อนรัก
(ญ) หญิงถึงรักก็ต้องแสร้งแกล้งทำเฉย (ช) หวังให้ชายอยากเชยยิ่งขึ้นหนัก
(ช-ญ) ต่างคนต่างซัดกันน่าขันนัก (ช-ญ) ที่แท้ต่างสมัครจะรักกัน
(ญ) วิสัยหญิงย่อมอายยั่วชายชิด (ช) หญิงย่อมดัดจริตจิตชายสั่น
(ช-ญ) ถ้าแม้รักจริงแล้วไม่แคล้วกัน เสน่ห์พันผูกสนิทชิดชม

       เป็นการแสดงโดยการตีท่ารำตามคำประพันธ์ของเนื้อร้อง ที่เป็นการเกี้ยวโต้ตอบกันระหว่างฝ่ายชายและหญิง โดยทั้งสองฝ่ายที่แท้ก็ต่างสมัครรักกัน ลีลาท่าทางในการแสดงสามารถดัดแปลงให้ยากหรือง่ายตามความเหมาะสมของผู้แสดง