ขนมหวานจัดใส่ถ้วย ด้วยศรัทธายกบูชาครูอาจารย์ท่านทั้งผอง
ทั้งอบรมบ่มศีลธรรม นำครรลอง เป็นคนดีแผ่นดินทองของชาติไทย
ทองหยิบหยิบความงามอร่ามยอด ทองหยอดหยอดความสวยสวยสดใส
ฝอยทองทองมั่งคั่งทั้งเวียงชัย เม็ดขนุนบุญหนุนให้ได้เชิญชู ขนมชั้นชั้นสุขสันต์
วันวิจาง เล็บมือนางเยื้องย่างปล่อยอดสวยหรู เกียรติระบือลือนิยมขนมถ้วยฟู
ต้มขาวแดงแสดงรู้คู่ก้าวไกล ทั้งเก้าอย่างจัดใส่ไว้ในพาน จุดธูปเทียนบนบานยกมือไหว้
บูชาคุณครูอาจารย์และเทพไท เกิดศิริมงคลชัยเจริญเทอญ


       เป็นการแสดงที่กล่าวถึงขนมหวานของไทยชนิดต่าง ๆ อาทิ ขนมชั้น ทองหยอด ฝอยทอง ซึ่งขนมเหล่านี้จะใช้ในงานมงคล โดยผู้แสดงจะใช้ท่ารำที่มีลักษณะง่าย ๆ มีการก้าวเท้าตามจังหวะเพลง ท่วงที ลีลานาฏศิลป์โดยใช้พานประกอบการรำ มีท่ารำเฉพาะเมื่อกล่าวถึงขนมแต่ละชนิด เหมาะอย่างยิ่งที่จะนำไปแสดงในงานมงคล