ดอกเอ๋ย ดอกมะลิ ใครจะติรูปร่างช่างเถอะหนา
ประโยชน์มากหลากเหลือครรณา พระพายพากลิ่นฟุ้งจรุงใจ
ถึงคราวดกดอกหนาระดาสวน ดูน่าชวนชมชิดพิศมัย
เก็บมาอบผ้าผ่อนท่อนสไบ หอมไปได้หลายทิวาราตรีเอย

       เป็นการแสดงโดยใช้ทำนองเพลงมอญดูดาว เนื้อหาของเพลงกล่าวถึงสไบของหญิงสาวในสมัยโบราณ ที่ต้องใช้ดอกมะลิมาอบร่ำเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมสดชื่นแก่ผู้ใกล้ชิด จึงกลายมาเป็นชื่อเพลงสไบห่มอบมะลิ ใช้ท่ารำตีตามบทร้อง การแต่งกายห่มสไบสีนวลขาว นุ่งผ้าซิ่นสีเขียว และประดับแซมผมด้วยดอกมะลิ