แสงทองส่องลงมา เสียงไก่ขันจ้าอยู่ทุกฐานถิ่น
เช้าตรู่ได้เวลาหากิน (ซ้ำ) ต่างก็บินออกไปจากรัง
คุ้ยไปเขี่ยกันไป (ซ้ำ) มิได้สนใจพะว้าพะวัง
พลบค่ำได้เวลาถึงรัง (ซ้ำ) แล้วนอนระวังคอยฟังศัตรู

       การแสดงชุดนี้เป็นการฝึกท่ารำเบื้องต้น โดยเน้นการก้าวเท้าตามจังหวะของเพลง ท่ารำจะเป็นท่าง่าย ๆ ประกอบด้วยท่าเพียงไม่กี่ท่า เช่น ท่ากางปีก ท่าบิน การแตะเท้า ท่ารำนำมาจากเพลงระบำไก่มาผสมผสาน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสู่การรำระบำไก่ในขั้นสูงต่อไป เพลงที่ใช้ในการแสดงชุดไก่ขันนี้ นำมาจากทำนองเพลงล่องน่านใหญ่