เป็นจินตนาการของนาฏศิลปินไทย เมื่อมองชาวอาหรับ โดยได้นำลีลานาฏศิลป์อินเดียมาผสมกับนาฏศิลป์สากลเกิดเป็นระบำอาหรับราตรี ใช้เพลงระบำแขก ซึ่งมีท่วงทำนอง จังหวะสนุกสนานเร้าใจ ท่ารำสามารถประยุกต์ให้เหมาะสมกับวัยของผู้แสดง โดยใช้ผู้แสดงอาจเป็นชายล้วน หรือหญิงล้วนก็ได้ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายจะมีลักษณะการเลียนแบบชาวอินเดียและอาหรับ