รำระบำชาวเกาะ ฟังเพราะเสนาะจับใจ
เสียงน้ำหลั่งไหล เสียงน้ำหลั่งไหล กระทบหาดทรายดังคลืน ๆ

(ซ้ำ)


       เป็นการแสดงที่น่ารักอีกชุดหนึ่ง สำหรับเด็กวัยอนุบาลและประถม ช่วยให้เด็ก ๆ เกิดจิตนาการกับธรรมชาติอันงดงามของหาดทรายชายทะเล ลีลาท่ารำดัดแปลงมาจากระบำฮาวาย แสดงได้ทั้งหญิงและชาย มักใช้ผู้แสดงจำนวนมากและแปรแถวเป็นรูปต่าง ๆ