เป็นนาฏศิลป์พื้นเมืองที่ผสมผสานระหว่างท่ารำจากภาคอีสานของไทยกับเพลงงพื้นบ้านของมาเลเซีย แสดงถึงความสนุกสนานระหว่างชายหญิง ซึ่งเสร็จสิ้นภารกิจในชีวิตประจำวัน