แน่ะฟังฟ้าลั่น แน่ะฟังฟ้าลั่น
ได้ยินไหม ได้ยินไหม
เสียงฝนตกดังเปาะแปะ เสียงฝนตกดังเปาะแปะ
เราเปียกปอน เราเปียกปอน

       เป็นการแสดงท่าเลียนแบบธรรมชาติของเด็กๆ ที่ได้ยินเสียงฟ้าร้อง ท่ามกลางละอองฝนที่โปรยปรายลงมา การแสดงที่น่ารักชุดนี้เหมาะสำหรับเด็กวัยอนุบาลและประถม จะใช้จัดแสดงในโอกาสงานวันรื่นเริง