แดนป่าเขา หนูน้อยเริงใจ เก็บดอกไม้ สอดใส่แซมผม
ดอกมะลิวัลย์ กรรณิการ์ลั่นทม เฝ้าเด็ดดมนิยม แดนไพร
ชวนกันร้องเพลงเพลินเดินไป น่าชื่นใจ ดอกไม้ในดง

       เป็นบทประพันธ์เพลงของเก่าที่มีมาแต่เดิม และกำลังจะสูญหายไป ทำนองเพลงที่นำมาใส่นี้เป็นทำนองเพลงจีนไจ๊ย่อ ที่มีลีลาสนุกน่าร้องน่ารำ มักใช้ผู้แสดงเป็นหญิง แสดงในเทศกาลงานรื่นเริง โดยเฉพาะเมื่อถึงวันสารทจีน วันตรุษจีน หรือเทศกาลอื่นๆ นอกจากนี้ยังใช้เป็นการรำอวยพรก็ได้ โดยผู้แสดงจะโปรยดอกไม้ในตอนจบ