เพื่อนแสนดีของเราเจ้าแมวเหมียว ร้องเรียกเหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มา
น่ารักหนอคอยเคลียเคล้าเฝ้าเอาใจ
ไม่รีรอเพียงแต่ขอนอนตักอุ่นละมุนละไม
ทุกค้ำเช้าเจ้าเฝ้าระวังหนู
คอยแลดูซ่อนหาว่าอยู่ไหน กำจัดสิ้นกลิ่นสะอาดวาดวิไล
ทุกบ้านเรือนเพื่อนคู่ใจเลี้ยงไว้เอย


       การแสดงอันน่ารักชุดนี้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กเล็ก ด้วยท่ารำที่ง่ายๆ ดัดแปลงมาจากการเลียนแบบกริยาของแมว ช่วยให้เด็กมีความรักความเมตตาต่อสัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้ตัว เพลงแมวเหมียวนี้ประพันธ์โดยอาจารย์ไตรภพ สุนทรหุต ใช้ทำนองเพลงล่องน่าน