การแสดงชุดนี้สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวอีสาน ที่มีความมานะอดทนในการประกอบอาชีพ ชาวอีสานเป็นคนที่ไม่เลือกงาน และมีความสุขกับการทำงาน ด้วยความหวังที่ว่าผลดีจะตามมาจากความขยันขันแข็งของตน ปุ้งกี๋เงินปุ้งกี๋ทองนี้เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งแห่งความสำเร็จ ความมั่งมีศรีสุขอันอุดมไปด้วยเงินทอง จุดเด่นตามจินตนาการชุดนี้ ดอกไม้ในปุ้งกี๋ คือเงินทองความสำเร็จ และความสุขโปรยปรายลงมาให้ชาวอีสานในตอนจบของเพลง