ผลไม้ไทยไทยใส่ใจจด จำให้หมดมีมากยากนักหนา
จะขอยกตัวอย่างที่ติดตา เลือกสรรหาซื้อได้ในบ้านเรา
กล้วยทับทิมริมทางอย่างเคยเห็น ฝรั่งเน้นใบโตโชว์อวดเขา
ลำใยดีมีที่เชียงใหม่เนา ส้มบางมดรุมเร้าเข้าลิ้มลอง
ทุเรียนจันท์เมืองนนท์ทุกคนรู้ ทั้งชมพู่เพชรบุรีไม่มีสอง
ขนุนเหลืองกระท้อนฟูดูน่ามอง ผลไม้แผ่นดินทองพี่น้องไทย
ทั้งเก้าอย่างจัดใส่ไว้ในพาน จุดธูปเทียนบนบานยกมือไหว้
บูชาคุณครูอาจารย์และเทพไท เกิดศิริมงคลชัยเจริญเทอญ

       เป็นการแสดงที่กล่าวถึงผลไม้ไทย ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น อาทิ ทุเรียนเมืองนนท์ ส้มบางมด ชมพู่เมืองเพชร ลำไยเชียงใหม่ ผลไม้มงคลเหล่านี้ จะใช้ประกอบในพิธีไหว้ครู การแสดงชุดนี้ ช่วยให้เด็กในวัยประถม สามารถจดจำชื่อผลไม้ไทยชนิดต่างๆได้ ด้วยท่ารำที่ง่าย ๆ นี้ สามารถนำไปประยุกต์แสดงในลีลาที่ง่ายขึ้น หรือยากกว่าเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้แสดงในโอกาสวันสำคัญของโรงเรียน และในงานมงคลต่าง ๆ