ลูกกบตัวน้อย ลูกกบตัวน้อย พากันรื่นเริงยินดี
หางมันไม่มี หางมันไม่มี ส่งเสียงกู่ร้องก้องดัง
คูหวอก ๆ ๆ คูหวอก ๆ ๆ คูว๊อก คูหวอก คู้วอก
คูหวอก ๆ ๆ คูหวอก ๆ ๆ คูว๊อก คูว๊อก คูหวอก


       เป็นชุดการแสดงที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ โดยเลียนแบบท่าทางของกบ มาเป็นระบำในชุดกบน้อยน่ารัก ที่ต้องกระโดดโลดเต้นไปมา ด้วยท่วงท่าง่าย ๆ เพียงไม่กี่ท่า เช่น ท่ากบไม่มีหาง ท่ากบร้องอ๊บ ๆ ท่ากบรื่นเริง ทำให้เหมาะสำหรับเด็กวัยอนุบาล ใช้หัดแสดงโดยเรียงเป็นแถว ๆ บนเวที ช่วยให้เด็ก ๆ ได้รู้จักการเคลื่อนไหวมือและเท้า ตลอดจนรู้จักระเบียบการจัดแถว